Second Opinion bij Tredin

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Eén van de wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst.

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in kader van:

  • verzuimbegeleiding
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren.

Wat betekent dit voor u als klant?

Tredin is aangesloten bij het Coördinatiepunt Second Opinion. Het Coördinatiepunt is ingesteld door de branchevereniging OVAL waar Tredin is aangesloten. Via deze regeling bent u gegarandeerd van de uitvoering van de second opinion (SO) door een bedrijfsarts die niet werkzaam is bij Tredin. De bij het Coördinatiepunt aangesloten partijen werken met vaste formats voor aanvragen, advisering en communicatie van het advies naar uw werknemer. Hiermee voldoet u als werkgever aan de door de wet gestelde eisen.

De kosten voor de second opinion komen voor uw rekening en worden vanzelfsprekend pas in rekening gebracht als er sprake is van een SO-aanvraag van één van uw werknemers. U ontvangt een factuur na afronding van een second opinion. De hoogte van het bedrag wordt mede bepaald door de inhoud van de individuele SO-aanvraag. Uitgegaan wordt van het uurtarief van de gekozen bedrijfsarts. De verwachte tijdsinvestering van een second opinion bedraagt minimaal 4 uur.

Wat betekent dit voor u als werknemer?

Werknemers van klanten van Tredin kunnen een aanvraag indienen voor een second opinion op het advies van een arts van Tredin via onderstaand aanvraagformulier. De second opinion is alleen van toepassing indien uw werkgever voorzien is van een basiscontract. Voordat u het aanvraagformulier opstuurt naar medischsecretariaat@tredin.nl dient u te controleren of uw werkgever voorzien is van het basis contract. Voor de keuze van de second opinion arts kunt u terecht op www.oval.nl/coordinatiepunt-second-opinion voor een actueel overzicht.

Aanvraagformulier SO