Met ingang van 01-01-2016 moeten gebruikers van Track Verzuim naast een gebruikersnaam en wachtwoord ook een code gebruiken om in te loggen in Track Verzuim. Dit betekent voor alle gebruikers van Track Verzuim een extra inspanning.

Wat is hier de aanleiding voor geweest?
Op 2 juni 2015 heeft Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een brief gestuurd naar softwareleveranciers van verzuimsystemen. Deze brief kunt u lezen op de site van het CBP: https://www.cbpweb.nl/sites/default/files/atoms/files/brief_aan_beheerders_28052015_def_openbare_versie.pdf
Daarin staan twee belangrijke nieuwe eisen voor beheerders van verzuimsystemen. De bedoeling is dat de persoonsgegevens nog beter worden beschermd.
In de eerste plaats dienen beveiligingsrisico’s regelmatig in kaart te worden gebracht. Met het behalen van het beveiligingscertificaat ISO 27001 voldoet Tredin reeds aan deze eis.
De tweede is dat indien het systeem wordt ontsloten via het internet de toegang geregeld dient te worden via tenminste 2-factor authenticatie en dat dit geldt voor alle gebruikers die toegang hebben tot het systeem. Voor de artsen en arbeidsdeskundigen van Tredin was dit reeds gerealiseerd. Nu uit de eisen van het CBP blijkt dat dit voor alle gebruikers noodzakelijk is, betekent dit dat Track Verzuim is aangepast om dit mogelijk te maken.

Lees onze FAQ voor aanvullende informatie en ondersteuning betreffende 2-factor authenticatie.


← Faq