Tredin kiest voor een integrale benadering!

Om écht effectief te zijn in verzuim en om preventie en duurzame inzetbaarheid vorm te geven vinden wij dat alle huidige “verzuimmodellen” noodzakelijk zijn:

• het medisch model
• het belasting/belastbaarheidsmodel
• het gedragsmodel

Wij voegen er echter nog een nieuw model aan toe:

het emotiemodelHet medisch model:

“wat heb ik en hoe word ik weer beter”

Het medisch model is van, voor en door artsen. Het model gaat ervan uit dat er bij ziekte sprake is van “niet kunnen werken”.
Het is het “oude” model, waarbij de bedrijfsarts bepaalt of een medewerker zijn werk kan doen of niet.
Tredin vindt dit model toch nog steeds belangrijk, omdat het soms nodig is om een ziekte te “genezen” om een medewerker weer aan de slag te krijgen.
Ook is het belangrijk om te beoordelen of iemand adequaat behandeld wordt voor zijn klachten.Het belasting/belastbaarheidsmodel:

“welke mogelijkheden heb ik nog”

Het belasting/belastbaarheidsmodel zet de mogelijkheden van de verzuimer af tegen de eisen van zijn functie. Tredin doet dit op taakniveau en brengt met behulp van een slimme tool, genaamd PIM, de mogelijkheden op taakniveau in kaart.
Dit doen wij altijd, bij elk verzuimgeval en liefst al in de 2e week van het verzuim.

De kosten blijven laag door inzet van PIM.

 Het gedragsmodel:

“wat kan ik zelf doen om weer te gaan werken?”

Het gedragsmodel geeft de medewerker (en natuurlijk ook de leidinggevende) inzicht in de eigen rol en verantwoordelijkheid bij het verzuim.

Het model is erg effectief, maar in de praktijk niet gemakkelijk. Daarom besteedt Tredin veel tijd aan training en coaching van alle leidinggevenden. Niet alleen met traditionele training, maar ook met elearning. Daarnaast is goede ondersteuning van de leidinggevende “on the job” heel belangrijk.

Tredin voegt hier nog een vierde model aan toe:

Het Emotiemodel

Het emotiemodel gaat nog een stap verder dan het gedragsmodel en biedt de mogelijkheid om duurzame inzetbaarheid vorm te geven!

Het principe van het emotiemodel is eenvoudig:

Emoties leiden tot gedrag

Gedrag leidt tot verzuim

Tredin heeft, in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, een App ontwikkeld die beschikbaar wordt gesteld aan elke medewerker. 

RTEmagicC_EURlogo_3165_20.jpg

 

Deze app: “bevlogen werken app™” geeft de medewerker inzicht op taakniveau: welke taken geven energie en welke taken kosten energie. Daarnaast biedt de app een aantal online programma’s aan, waarmee de medewerker zijn bevlogenheid in het werk kan vergroten!