Verzuim wordt bepaald door gedrag en gedrag wordt bepaald door emotie.

Tredin introduceert het emotiemodel, de volgende stap in VGW, met name gericht op preventie en duurzame inzetbaarheid. Door zicht te krijgen op de emoties van medewerkers bij het uitvoeren van specifieke taken in hun functie kan het gedrag worden verklaard en worden beïnvloed.
Ga op de juiste manier aan de slag met het emotiemodel en je krijgt deze resultaten:

Bevlogen medewerkers …
… met een laag verzuim …
… die duurzaam inzetbaar zijn én …
… fluitend aan het werk gaan!
 

Hoe werkt het emotiemodel?

Aan de rand van de cirkel zie je de emoties passend bij het bijbehorende kwadrant.
Elke organisatie streeft naar een goede verhouding tussen tevreden en bevlogen medewerkers. Ook zou je willen dat zo min mogelijk medewerkers aan de linkerkant van de middellijn zitten in de categorieën werkverslaafd en burnout.
In de praktijk blijkt dat mensen niet continu te plaatsen zijn in één kwadrant, maar dat zij voortdurend door de kwadranten heen “bewegen”.  In werk zie je dat bepaalde taken, onder bepaalde omstandigheden een verschuiving naar meer bevlogenheid opleveren, terwijl andere taken, onder andere omstandigheden juist meer tot burnout-gevoelens kunnen leiden.

Het is belangrijk als medewerker om hier zicht op te krijgen. Veel medewerkers weten wel wat ze niet willen, maar vinden het moeilijk om concreet te worden over wat ze wel willen, over wat ze echt gelukkig maakt in hun werk.
Medewerkers kunnen, als ze beter zicht op taken en omstandigheden hebben binnen hun functie, een gesprek aangaan met hun leidinggevende of met HR-adviseur. Dit gesprek zal gaan over die taken en die omstandigheden die hen naar het verkeerde kwadrant “trekken”. Door hier vervolgens rekening mee te houden, bijvoorbeeld door middel van jobengineering (aanpassen van taken of de omstandigheden waarbinnen deze taken moeten worden uitgevoerd) kan verzuim en ziekte worden voorkomen en kan er een concrete invulling worden gegeven aan duurzame inzetbaarheid.
De medewerker heeft de lead en de leidinggevende heeft een meer uitvoerende rol! Belangrijk om de verantwoordelijkheid van de medewerker te concretiseren.
 

Praktische invulling: “Bevlogen werken app”:

Logo_Erasmus_Universiteit_Rotterdam.svg

Tredin ontwikkelt in samenwerking met de Erasmusuniversiteit Rotterdam een tool om de emoties bij bepaalde taken en onder bepaalde omstandigheden te meten: de bevlogen werken app.

De tool bestaat uit een website en een app. De medewerker wordt gevraagd om enkele malen per dag gedurende een periode van enkele weken aan te geven welke taak hij op dat moment uitvoert, onder welke omstandigheden en hoe hij zich daarbij voelt. Hierdoor ontstaat er zicht op de emoties die bepaalde taken en omstandigheden bij de medewerker oproepen. Sociaal wenselijk antwoorden worden voorkomen én de meting is meer dan een momentopname, zoals bij traditionele vragenlijsten veelal het geval is. Dit is noodzakelijk omdat emoties steeds veranderen en een éénmalige meting weinig waarde heeft.
Door de vragen regelmatig te beantwoorden krijgt de medewerker zicht op zijn algemene bevlogenheid en krijgt hij inzicht in welke taken hem energie geven en welke taken hem energie kosten. 

Als hij besluit om iets te gaan doen met zijn bevlogenheid wordt hij “automatisch” doorverwezen naar een online-interventieprogramma dat het best bij hem of haar past. De interventieprogramma’s maken integraal deel uit van de bevlogen werken app. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tredin.